natural art

Abrazo
Pizarra encontrada en un río del Valle de Aran, sobre viga de pino de melis. 117 x 28 x 43 cm. VENDIDA